Miesięczne archiwum Styczeń 2013

Postępy w projekcie

Autor Olga Kołodyńska  /   Styczeń 10, 2013  /   W kategorii Reklama zewnętrzna - outdoor  /   Brak komentarzy

W związku z niedługim uruchomieniem portalu znajdzreklame.pl, w firmie dzieje się ostatnio całkiem sporo. Do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć wizytę w dużym domu mediowym, będącym filią międzynarodowej firmy. Wspomniany dom mediowy zajmuje się rynkiem OOH w Polsce. Możliwość wizyty otrzymaliśmy dzięki pomocy naszego patrona nk.pl.

Read More